Şah İsmayıl Xətainin sarayı – 1521-Cİ İLDƏ VERİLƏN XÜSUSİ ƏMR

Teleqraf.com Azərbaycan mühacirlərindən Əbdülvahab Yurdsevərin (1898-1976) Şah İsmayıl Xətai ilə bağlı 1954-cü ildə yazdığı geniş yazıdan…

Azərbaycan milli siyasi kimliyi Yusif Vəzir Çəmənzəminlinin baxışlarında

Tural Əliyev XX əsr Azərbaycan ictimai-siyasi fikir tarixinin ən parlaq nümayəndələrindən biri olan Yusif Vəzir Çəmənzəminlinin…

Azərbaycan Səfəvi dövlətinin etnik mənsubiyyəti, quruluşu

Hakimiyyətin həyata keçirilməsində Türk-Qızılbaş əsilzadələrinin rolu 1-ci yazı Səfəvi sülaləsinin hakimiyyəti ilə formalaşmış və cəmiyyətin sosial-iqtisadi…