Bioyanacağın hazırlanmasında yosunlardan istifadə olunacaq

Alimlər yanacağın istehsalı zamanı daim alternativ mənbələr axtarışındadırlar. Növbəti dəfə onlar florada geniş yayılmış yosunlardan bioyanacaq istehsalında istifadə etmək niyyətindədirlər.

Yosun Yer kürəsində 100 mindən çox növdə yayılaraq həm duzlu, həm də şirin sularda yaşayan heyvanlar üçün əhəmiyyətli qidadır. Onun tərkibində neftə bənzər maddə toplanılır. Bu bitkilərin emalı nəticəsində əldə edilən həmin maddə bioyanacaq kimi istifadə olunacaq.

(Visited 3 times, 1 visits today)