Kitabevim.AZ kitab mağazası 2016-cı ildə ən çox satılan 30 bədii, uşaq və tərcümə ədəbiyyatı kitablarının siyahısını təqdim edir – SİYAHI

Bədii (Çağdaş Azərbaycan Ədəbiyyatı silsiləsi üzrə)

 1. Rövşən Abdullaoğlu. Roman. “Bu şəhərdə kimsə yoxdur”. “Qədim Qala” nəşriyyatı
 2. Varis. “Əzilmiş fotoşəkillər”. Roman. “Hədəf” Nəşrləri
 3. Elxan Elatlı. “Məhəbbətin gizli kodu”. Roman. “Elgün” nəşriyyatı
 4. Müşfiq XAN. “5.45”. Hekayələr. “Hədəf” Nəşrləri
 5. Məsudə Cabbar. “Dinlə məni”. Roman
 6. Rövşən Abdullaoğlu. “Çətin olsa da, həyat davam edir”. Motivasiya
 7. Müşfiq XAN. “Sonuncu hədiyyə”. Roman. “Hədəf” Nəşrləri
 8. Dilqəm Əhməd. “Fərqlilər”. “TEAS” nəşriyyat
 9. Müşfiq XAN. “Qatil üçün nekroloq”. Roman. “XAN” nəşriyyatı
 10. Müşfiq XAN. “Yalnızlığın bal ayı”. Roman. “XAN” nəşriyyatı
 11. Rövşən Abdullaoğlu. “Arxadakı körpüləri yandırın”. “Qədim Qala” nəşriyyatı
 12. Çingiz Abdullayev. “Mavi mələklər”. Roman. “Qanun” nəşriyyatı
 13. Şəmil Sadiq, Müşfiq XAN. “Ümidlərin izi ilə”. “XAN” nəşriyyatı
 14. Elxan Elatlı. “Xəstə ruhlar”. Roman. “Elgün” nəşriyyatı
 15. Azad Qaradərəli. “Kuma-Manıç çökəkliyi”. “XAN” nəşriyyatı
 16. Rövşən Abdullaoğlu. “Zamanı necə yeyək”. “Qədim Qala” nəşriyyatı
 17. Müşfiq XAN. “Milanaya məktub”. Roman. “XAN” nəşriyyatı
 18. Müşfiq XAN. “U geni”. Povestlər
 19. Əziz Yaqubzadə. “Ona”. Pritçalar. “XAN” nəşriyyatı
 20. Müşfiq XAN. “Tənha canavar”. Roman
 21. Elxan Elatlı. “Qanunsuz əməliyyat”. Roman. “Elgün” nəşriyyatı
 22. Elxan Elatlı. “Xəyanət”. Roman. “Elgün” nəşriyyatı
 23. Elxan Elatlı. “Qan ləkəsi”. Roman. “Nurlar” nəşriyyatı
 24. Elxan Elatlı. “Arxalı canavar”. Roman. “Elgün” nəşriyyatı
 25. Rövşən Abdullaoğlu. “Hər bir insan hökmdardır”. “Qədim Qala” nəşriyyatı
 26. Müşfiq XAN. “Ünvansız sevgi”. Roman. “Hədəf” Nəşrləri
 27. Elxan Elatlı. “Adsız tablo”. Roman. “Elgün” nəşriyyatı
 28. Pərviz Cəbrayıl. “Yad”. Roman. “Qanun” nəşriyyatı
 29. Varis. “Sonuncu ölən ümidlərdir”. Roman
 30. Elxan Elatlı. “Görünməyən izlər”. Roman. “İdeal Print” nəşriyyatı

Bədii (Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Silsiləsi üzrə)

 1. Dilbər Axundzadə. “Müşfiqli günlər”. Xatirə ədəbiyyatı. “XAN” nəşriyyatı
 2. Salam Qədirzadə. “Qış gecəsi”. Roman. “XAN” nəşriyyatı
 3. Mişkinaz Cavid, Turan Cavid. “Cavid haqqında xatirələr”. Hədəf Nəşrləri
 4. Salam Qədirzadə. “Sevdasız aylar”. “XAN” nəşriyyatı
 5. Xatirələr. “Mirzə Ələkbər Sabir”. “XAN” nəşriyyatı
 6. Sona Cabbarlı. “Onu kim unudar”. Cəfər Cabbarlı haqqında xatirələr. “XAN” nəşriyyatı
 7. Xatirələr. “Nağı bəy Şeyxzamanlı”. “XAN” nəşriyyatı
 8. Əziz Cəfərzadə. “Bakı 1501”. Roman. “XAN” nəşriyyatı
 9. Salam Qədirzadə. “Kəndimizdə bir gözəl var”. “XAN” nəşriyyatı
 10. Yusif Vəzir Çəmənzəminli. “Bir cavanın dəftəri”. Xatirələr. “XAN” nəşriyyatı
 11. Mirzə Kazım bəy. “Bab və Babilər”. “XAN” nəşriyyatı
 12. Ömər Faiq Nemanzadə. “Xatirələr”. “XAN” nəşriyyatı
 13. Məmməd Səid Ordubadi. “Həyatım və mühitim”. Xatirələr. “XAN” nəşriyyatı
 14. Əliağa Şıxlınski. “Xatirələr”. “XAN” nəşriyyatı
 15. Əli Zeynalov. “İki ömrüm olsaydı”. Xatirələr. “XAN” nəşriyyatı
 16. Ceyhun Hacıbəyli. “Xatirələr”. “XAN” nəşriyyatı
 17. Məmməd Səid Ordubadi. “Qılınc və qələm”. Roman. “XAN” nəşriyyatı
 18. İsa Muğanna. “Məşhər”. Roman. “XAN” nəşriyyatı
 19. İsa Muğanna. “İdeal”. Roman. “XAN” nəşriyyatı
 20. Həsən Seyidbəyli. “Cəbhədən cəbhəyə”. “XAN” nəşriyyatı
 21. Yusif Vəzir Çəmənzəminli. “İki od arasında”. Roman. “XAN” nəşriyyatı
 22. Fridrix Bodenştedt. “Mirzə Şəfi haqqında xatirələr”. “XAN” nəşriyyatı
 23. Hüseyn Şərif. “Xatirələr”. “XAN” nəşriyyatı
 24. Hacağa Abbasov. “Xatirələrim”. “XAN” nəşriyyatı
 25. Abdulla Şaiq. “Xatirələr”. “XAN” nəşriyyatı
 26. Əzizə Cəfərzadə. “Bəla”. Roman. “XAN” nəşriyyatı
 27. Nəsrəddin Tusi. “Əxlaqi Nasiri”. Bakı Kitab Klubu
 28. “Tom Soyyerin macəraları”. “Altun Kitab” nəşriyyatı
 29. Əzizə Cəfərzadə. “Gülüstandan öncə”. Roman. “XAN” nəşriyyatı
 30. Cəlil Məmmədquluzadə. “Seçilmiş əsərləri”. Bakı Kitab Klubu

Uşaq ədəbiyyatı

 1. Azərbaycan xalq nağılı. “Göyçək Fatma”. “Altun Kitab” nəşriyyatı
 2. Hekayələr və təmsillər. Uşaqlar üçün. “Hədəf” Nəşrləri
 3. Hikmətli sözlər. “Hədəf” Nəşrləri
 4. “Sinifdənxaric oxu”. 5-ci siniflər üçün. “Hədəf” Nəşrləri
 5. “Uşaqların çox qısa zamanda edəcəyi 100 fənn təcrübəsi”. “Hədəf” Nəşrləri
 6. Azərbaycan yazıçılarının hekayələri. “Topun kölgəsi”. “Hədəf” Nəşrləri
 7. “Heyvanlar haqqında hekayələr”. “Hədəf” Nəşrləri
 8. “Dədə Qorqud” dastanı. “Hədəf” Nəşrləri
 9. Nizami Gəncəvi. “Sirlər xəzinəsi”. “Hədəf” Nəşrləri
 10. Antuan de Sent-Ekzüperi. “Balaca Şahzadə”. “Altun Kitab” nəşriyyatı
 11. “Nağıllar”. Hecalı. “Şərq-Qərb” nəşriyyatı
 12. Kayum Nasıri. “Əbuəlisina”. Rəvayət. “Hədəf” Nəşrləri
 13. Nizami Gəncəvi. “Yeddi gözəl”. “Hədəf” Nəşrləri
 14. Nizami Gəncəvi. “Xosrov və Şirin”. “Hədəf” Nəşrləri
 15. Nizami Gəncəvi. “İskəndərnamə”. “Hədəf” Nəşrləri
 16. Nizami Gəncəvi. “Leyli və Məcnun”. “Hədəf” Nəşrləri
 17. Portağalcıq. Cuppulu meyvələr. “Fidan” uşaq nəşriyyatı
 18. Çiyələkcik. Cuppulu meyvələr. “Fidan” uşaq nəşriyyatı
 19. Almacıq. Cuppulu meyvələr. “Fidan” uşaq nəşriyyatı
 20. Qarpızcıq. Cuppulu meyvələr. “Fidan” uşaq nəşriyyatı
 21. Rəhman Salmanov. “Bilirsinizmi”
 22. Armudcuq. Cuppulu meyvələr. “Fidan” uşaq nəşriyyatı
 23. “Robinzon Kruzo”. “Altun Kitab” nəşriyyatı
 24. “Səfillər”. “Altun Kitab” nəşriyyatı
 25. “Molla Nəsrəddin lətifələri”. “Altun Kitab” nəşriyyatı
 26. Fantastik hekayələr. “Əcaib canlı”. “Hədəf” nəşrləri
 27. Nağıl. “Qoğal”. “Altun Kitab” nəşriyyatı
 28. “Atalar sözü və məsəllər”. “Altun Kitab” nəşriyyatı
 29. “Görünməz adam”. “Altun Kitab” nəşriyyatı
 30. “Fermanı gəzək”. “İNCİ” uşaq nəşləri

Tərcümə ədəbiyyatı

 1. Co Navarro. Marlin Karlins. “Bədən dili”. “XAN” nəşriyyatı
 2. Paula Hovkens. “Qatardakı qız”. Roman. “XAN” nəşriyyatı
 3. Andrey Kosenko. “İdeal yaddaş üçün 5 addım”. “XAN” nəşriyyatı
 4. Ahmet Haldun Terzioğlu. “Tomris Xan”. Roman. “XAN” nəşriyyatı
 5. Banin. “Qafqaz günləri”. Roman. “XAN” nəşriyyatı
 6. Svetlana Aleksiyeviç. “Müharibə qadın simalı deyil”. Roman. “XAN” nəşriyyatı
 7. Rus yazıçılarının hekayələri. “Həyat işığı”. “Hədəf” Nəşrləri
 8. Ziqmund Freyd. “Bir illüziyanın gələcəyi”. “XAN” nəşriyyatı
 9. Səhər Delicani. “Çakaranda ağacının uşaqları”. “OL” nəşriyyatı
 10. Avropa yazıçılarının hekayələri. “Əjdahanı necı öldürdülər”. “Hədəf” Nəşrləri
 11. Mixail Bakunin. “Tanrı və dövlət”. “XAN” nəşriyyatı
 12. Artur Konan Doyl. “Boskomb vadisinin sirri”. Hekayələr. “XAN” nəşriyyatı
 13. Türk yazıçılarının hekayələri. “Doğma evin astanasında”. “Hədəf” Nəşrləri
 14. Hüseyn Nihal Atsız. “Bozqurdlar – ölür, dirilir”. Roman. “Hədəf” Nəşrləri
 15. Fərəh Pəhləvi. “Yıxılan rejimin və bitməyən eşqin hekayəsi”. “XAN” nəşriyyatı
 16. Artur Konan Doyl. “Detektiv ölüm yatağında”. Hekayələr. “XAN” nəşriyyatı
 17. Artur Konan Doyl. “Polkovnikin ölümü”. Hekayələr. “XAN” nəşriyyatı
 18. Xalid Hüseyni. “Min möhtəşəm günəş”. Roman. “Qanun” nəşriyyatı
 19. Xalid Hüseyni. “Çərpələng uçuran”. Roman. “Qanun” nəşriyyatı
 20. Peter Ceyms. “Ölüm qədər sadə”. Roman. “Hədəf” Nəşrləri
 21. Aleksandra Kovelyus. “Leyla”. Roman. “Parlaq İmzalar” nəşriyyatı
 22. Əziz Nesin. “Belə gəlmiş, belə getməz”. Xatirələr. “XAN” nəşriyyatı
 23. Brain Tresi. “Satışın 21 qanunu”. “Nurlar” Nəşriyyatı
 24. “Araya girən qadın”. Amerika yazarlarının hekayələri. “Hədəf” Nəşrləri
 25. Artur Konan Doyl. “Gümüşü şimşək”. Hekayələr. “XAN” nəşriyyatı
 26. Stiven Kinq. “Da Vinçi şifrəsi”. Roman. “Qanun” nəşriyyatı
 27. Artur Konan Doyl. “Son hadisə”. Hekayələr. “XAN” nəşriyyatı
 28. Bricit Aubert. “Doktor Marçın dörd oğlu”. Roman. “Hədəf” Nəşrləri
 29. Brain Tresi. “Siz dəyərlisiniz”. “XAN” nəşriyyatı
 30. Canni Radari. “Colsemino yalançılar ölkəsində”. “Alatoran” yayınları
(Visited 65 times, 1 visits today)