“Poisk” qəzeti Bioresurslar İnstitutunun fəaliyyəti haqqında yazıb

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Naxçıvan Bölməsinin Bioresurslar İnstitutunun direktoru, akademik Tariyel Talıbovla həmsöhbət olduq. Söhbət əsnasında akademik bu kiçik dağlıq muxtar respublikanın bitki və heyvanat aləmi, təbii zonaları (yarımsəhra, çöl, meşə, alp çəmənlikləri) və hətta iqlimi barədə maraqlı məlumatlar verdi…

www.poisknews.ru

(Visited 5 times, 1 visits today)