Yaqub Mahmudov: Azərbaycanın vahid tarixi vahid dərslik əsasında öyrədilməlidir

Fikrimcə, Azərbaycan tarixi ilə bağlı fakültativ kursların, o cümlədən Qarabağ tarixi və Azərbaycanın digər hər hansı…